• info@drosinstallatietechniek.nl

Category Archiveisolatie

Is het mogelijk om zelf elektra te installer.v2

Is het mogelijk om zelf elektra te installeren?

Bij een nieuw-, aan- of verbouw van je woning kun je bijna niet aan het installeren van elektra ontkomen. Dit blijkt vaak echter lastiger te zijn dan men op voorhand denkt! In het bijzonder het aanleggen van de elektrakabels gaat in veel gevallen fout. Wanneer de kabels te dicht in de buurt van elkaar worden gelegd, kunnen ze in het ergste geval met elkaar versmelten. Dit is het gevolg van de warmte die niet kan ontsnappen. Het versmelten van elektrakabels resulteert in een kortsluiting en daarmee in een stroomstoring. Een kortsluiting kan een brand tot gevolg hebben. Iets wat je voorkomt door voor het installeren van de elektra een elektricien in te schakelen.

Wij spraken een specialist in elektra installatie in Gent, die ons meer kon vertellen over het zelf installeren van elektra in huis.

Bereid je goed voor op het installeren van elektra

Het installeren van elektra vergt een gedegen voorbereiding. Kijk bijvoorbeeld voldoende instructievideo’s en stappenplannen op internet, voordat je met de installatie van elektra begint. In deze instructievideo’s wordt stapsgewijs toegelicht hoe de verschillende klussen kunnen worden uitgevoerd. Het is belangrijk om deze stappen heel nauwkeurig op te volgen, om de kans op complicaties te minimaliseren. Zorg er daarbij voor, dat je over het juiste gereedschap beschikt. Een spanningszoeker mag hierbij zeker niet ontbreken! Een spanningszoeker helpt je te achterhalen of er stroom op onderdelen staat.

Bepaal welke klussen je wilt uitbesteden

Zoals reeds beschreven zijn sommige elektraklussen behoorlijk lastig zelf uit te voeren. Bepaal om deze reden vooraf voor jezelf, welke klussen je wilt uitbesteden aan een ervaren elektricien. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf lampen aan te sluiten, maar het leggen van de elektrakabels aan een specialist over te laten. De kans op een kortsluiting of stroomstoring in huis wordt op deze manier een stuk kleiner.

dakdekking vervangen

Tips voor als je dak beschadigd is

Hoewel je hoopt dat het je niet zal overkomen, kun je te maken krijgen met schade aan je dak of dakbedekking. Denk bijvoorbeeld aan een hevige herfststorm, waarbij takken of steentjes met een hoge snelheid tegen je dak slaan. Het is erg belangrijk om een dergelijke schade tijdig te herstellen, om verdere schade aan je dak of woning te voorkomen. Wanneer er als gevolg van zo’n storm kleine scheurtjes in de dakbedekking ontstaan, kan er water bij je woning naar binnen sijpelen. Eenmaal binnen trekt het vocht in je houtwerk, waar het voor houtrot kan zorgen. Iets wat vaak erg lastig te herstellen is!

Je dak op schade controleren in de herfst

Het is sterk aan te raden om je dak en dakbedekking regelmatig op schade te controleren in de herfstmaanden. Zeker na een storm kan het de moeite waard zijn om je dakbedekking na te lopen op een beginnende schade. Zo kan de schade in een vroeg stadium hersteld worden door een dakdekker, waarmee waterschade voorkomen wordt. Ook kan het raadzaam zijn om je dakbedekking voor de herfstmaanden te laten controleren door een dakdekker. Waar nodig kan een dakdekker de dakbedekking herstellen, voordat de eerste herfststorm aanbreekt.

Dakbedekking laten vervangen

Een alternatief voor het uitvoeren van onderhoud aan de dakbedekking, is het vervangen hiervan. Zeker wanneer je dakbedekking al relatief oud is en regelmatig hersteld moet worden, kan het vervangen van de dakbedekking verdere problemen voorkomen. Een dakvervanging in Den Bosch, Roosendaal of Eindhoven uit laten voeren begint bij het vinden van een geschikt type dakbedekking. Voorheen koos men vaak voor een bitumen dakbedekking. Tegenwoordig is het echter net zo populair om voor een groen dak te kiezen! Een groen dak draagt bij aan een lagere energierekening. Dit type dakbedekking houdt de warmte beter in je woning.

isolatie.v1

Isolatie

Isolatie voorkomt dat warmte (of geluid) naar buiten glipt of kou naar binnen. Er zijn diverse manieren om te isoleren. Denk aan vloerisolatie, leidingisolatie en – hieronder beshreven – glasisolatie.

Dubbelglas

Wanneer we het over isolatie hebben, dan is de toepassing van dubbelglas voor ramen het eerste waaraan we denken. Dubbelglas zorgt voor warmte- en geluidsisolatie.

Isolerend of dubbelglas is een uit twee of meer ruiten samengestelde eenheid dubbelglas. De afstand tussen de ruiten wordt door middel van profielen aan de rand verkregen. Met behulp van een dubbel afdichtingssysteem ontstaat een hermetisch afgesloten eenheid. Tussen de glasbladen zit lucht of een ander gas.

Warmte-rendement

Stellen we de hoeveelheid warmte die via een ruit naar buiten wordt afgegeven op 100%, dan blijkt dat bij een vast raam 70% daarvan via het glas verdwijnt, 20% door kieren en naden en 10% via het houten raamkozijn. Bij een draairaam nemen de kieren en naden 60% voor hun rekening. Met kit en afdichtingsband kun je heel wat warmte vasthouden. Het verlies van die kostbare warmte kan zeker tot de helft worden teruggebracht door dubbele beglazing.

Kruisroeden

Deze beglazing maakt het mogelijk ook ramen met roeden (ramen verdeeld in vakjes) van een isolerende beglazing te voorzien, door inbouw van kleine glasroeden in de spouwruimte van de dubbele beglazing. Deze beglazing met kruisroeden biedt:

– het isolerend vermogen van de traditionele isolerende beglazing;

– de inbouw van witte glasroeden in de spouw tussen de twee glasbladen.

Extra isolerend isolatieglas

Extra Isolerend glas bestaat uit twee bladen floatglas met daar tussen een speciaal gas dat betere isolerende eigenschappen heeft dan lucht. Bovendien zijn de glasbladen aan een kant voorzien van een laagje metaaloxyde, waardoor het stralingsaandeel in de warmte-overdracht belangrijk wordt gereduceerd. Ten opzichte van gewone dubbele beglazing wordt hierdoor soms een zodanige energiebesparing bewerkstelligd, dat die de (geringe) hogere investering ruim rechtvaardigt.

KOMO-keur voor dubbelglas

Let bij aanschaf op dat de fabrikant van isolerend glas een KOMO-certificaat heeft. Alleen dan ben je er zeker van dat het product voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Opvulschuim

Opvulschuim is geschikt voor het opvullen en volschuimen van horizontale en verticale voegen, naden en kieren, openingen rondom ramen, deuren, tussen dakelementen, dakpannen, binnenwanden, vloeren, plafonds, doorvoergaten van leidingen en kabels, voor het inbedden en isoleren van leidingen bij sanitair en verwarmingsinstallaties. In het algemeen voor het opvullen van open ruimten ten behoeve van thermische en/of geluidsisolatie. Opvulschuim heeft een uitstekende hechting aan de meeste bouwmaterialen.

Tijdens het verhardingsproces zet het schuim drie- á viervoudig uit, zodat holten keurig worden opgevuld. Verwerk- en spuitbaar bij lage temperaturen zonder kwaliteitsverlies.

Als naden en kieren volledig worden gesloten, moet er wel tegelijkertijd worden gezorgd voor een gecontroleerde aanvoer van verse en afvoer van gebruikte lucht. Met goed verstelbare uitzetraampjes en met regel- en afsluitbare ventilatieroosters in de buitenmuur kunnen luchttoevoer en – afvoer worden gestuurd.

bron: Huisinspiratie.nl