• info@drosinstallatietechniek.nl

Zonneboiler

zonneboiler

Zonneboiler

Een zonneboiler bespaart energie. Zo’n voorziening springt zuiniger om met brandstoffen en draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van schadelijke gassen. Voor een gezin dat gas gebruikt voor de verwarming van water, scheelt dat de helft, zelfs al beschikt het over een HR-combiketel. Voor wie een elektrische boiler had en overschakelt op een zonneboiler, is het verschil nog groter. Een besparing die is terug te zien op de energierekening.

Opbouw

Het belangrijkste onderdeel van de installatie is de zonnecollector. Deze vangt de zonnewarmte op. Het is eigenlijk een zwarte plaat, aan de onderkant geïsoleerd, en aan de bovenkant afgedekt met glas. Door de collector stroomt water. Als de zon schijnt, wordt de plaat zó heet, dat deze het water verwarmt. Dit opgewarmde water stroomt vervolgens naar een opslagvat, dat zich in de woning onder het dak bevindt.

Zelfs als het enigszins bewolkt is, wordt licht in warmte omgezet en werkt de zonneboiler.

Soorten

Er is voor iedereen een geschikte zonneboiler. Voor grote gezinnen, voor tweepersoons huishoudens, voor kleinbehuisden, ongeacht of het om een bestaande woning of om nieuwbouw gaat. Er schijnt echter niet altijd genoeg zon om het water te verwarmen tot bijvoorbeeld 60 °C. Daarom dient een zonneboiler te worden aangesloten op een gewoon warmwatertoestel dat in zo’n geval het water bijverwarmt

Een standaard zonneboiler bestaat uit een collector van circa 3 m² en een los voorraadvat van 80 à 120 liter. Het collectorwater wordt rondgepompt in een gesl

oten circuit dat zijn warmte via een warmtewisselaar aan het leidingwater afgeeft.

Een standaardzonneboiler heeft een cv-ketel met tapspiraal nodig als naverwarmer. Een compacte zonneboiler is een zonneboiler waarbij het leidingwater direct in een goed geïsoleerde collector wordt verwarmd. Er is geen apart voorraadvat nodig. De watervoorraad bedraagt 70 tot 170 liter. Een compact zonneboiler heeft een combiketel nodig als naverwarmer.

Een cv-zonneboiler is een standaardzonneboiler met een extra warmtewisselaar in het voorraadvat. Het vat heeft een inhoud van ongeveer 100 tot 240 liter. De extra warmtewisselaar is aangesloten op de cv-ketel. Er is dus geen aparte naverwarmer nodig. Een cv-zonneboiler werkt in principe op elke cv-ketel. Een variant op dit systeem is de elektrische zonneboiler, waarin het leidingwater wordt bijverwarmd door een elektrisch element. Er is dan geen cv- ketel nodig. In een zonneboilercombi, een grote cv-zonneboiler, zijn het voorraadvat en de cv-brander geïntegreerd. De warmte in het vat wordt dus gebruikt voor tapwaterverwarming en voor centrale verwarming, in gescheiden circuits. Een zonneboilercombi is daarmee warmwatertoestel en cv-ketel in één.

zonneboiler installeren

Rendement

Bij de aanschaf van het naverwarmingstoestel is het verstandig te kiezen voor een toestel zonder waakvlam en met een hoog opwekkingsrendement; bijvoorbeeld een verbeterd-rendement (VR) of hoog-rendement (HR) toestel. Verder is het aan te bevelen een toestel te nemen met een lage taptemperatuur (55-65 °C), waardoor de dekkingsgraad van de zonneboiler maximaal is.

Tenslotte kun je beter volstaan met één opslagvat (of twee gecombineerde, zoals in een duoboiler), omdat meer vaten meestal een groter energieverlies geven.

Milieu

Een zonneboiler bespaart ook geld. De extra investering meegerekend – een zonneboiler is nu eenmaal duurder dan een badgeiser of een elektrische boiler – blijkt die besparing echter gering te zijn. De zorg voor het milieu is een beter argument dan de financiële opbrengst. Essentieel bij het gebruik van een zonneboiler is de energiebesparing en een vermindering van de milieubelasting. Hoeveel energie een zonneboiler jaarlijks bespaart, is niet exact te becijferen. Daarvoor zou je immers precies moeten weten hoeveel warm water je gaat gebruiken, hoeveel zonnestraling er op de collector gaat vallen en hoeveel energie er in de referentiesituatie – de situatie voorafgaand aan het moment waarop een zonneboiler wordt geïnstalleerd – nodig geweest zou zijn. Een globale berekening van de besparing is wèl te maken.

Een huishouden van vier personen bespaart al gauw 150 m3 gas per jaar. Dat is niet alleen een gevolg van minder brandstof, maar ook van minder verbrandingsgassen. Alleen al aan CO2, dat het broeikaseffect veroorzaakt, scheelt dat 270 kg per jaar. Voor een toestel met geïntegreerde naverwarming geldt nog een belangrijk argument. Zo’n zonneboiler geeft warm water met behoud van de leidingdruk van het tapwater. Dat is heel wat comfortabeler dan het dunne straaltje uit een geiser. De precieze opbrengst van een zonneboiler hangt af van technische factoren, zoals kwaliteit en oriëntatie van de collector, maar vooral van het gedrag van de bewoners van het huis. Wie veel warm water gebruikt, bespaart meer dan gemiddeld kubieke meters gas. Daar staat tegenover dat wie zuinig omspringt met warm water, een groter aandeel van de verwarmingsenergie uit de zon haalt. Voor hen die gewend zijn aan een doorstroomtoestel, zoals een badgeiser, heeft de zonneboiler een extra voordeel: comfort. Net als een gewone boiler geeft een zonneboiler dag en nacht een sterke straal warm water.

bron: https://woonaanrader.nl/

Totaal

Laat je bericht achter